CLOSE
Back To Top

Polish Orchid Association jest fundacją założoną w 2017 roku. Naszym głównym celem jest zrzeszanie miłośników storczyków i budowanie sieci kontaktów pomiędzy hobbystami, naukowcami oraz instytucjami. Wierzymy, że zamiłowanie do storczyków jest ponad podziałami, a zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści mogą czerpać korzyści ze współpracy. Edukacja jest ważnym aspektem naszej działalności, która obejmuje organizowanie wystaw, warsztatów, konferencji, wykładów oraz wycieczek terenowych. Do tej pory naszym największym projektem jest organizacja Międzynarodowej Wystawy „Świat Storczyków – The World of Orchids”.

Bardzo cieszymy się, że jesteśmy częścią European Orchid Council i z radością podejmiemy współpracę z innymi europejskimi organizacjami i instytucjami!

 

Polish Orchid Association is a newly established foundation. Our main aim is to bring together orchid enthusiast and build bridges between hobbyists, scientists and institutions. We strongly believe that love for orchids do not know boundaries and both amateurs and professionals can benefit from bilateral cooperation. Education is an important aspect of our activity. Our actions cover organizing orchid shows, workshops, conferences, lectures and field trips. So far, our biggest project is the organization of International Orchid Show „Świat Storczyków – The World of Orchids”.

We are very happy to be a part of European Orchid Council and are looking forward to work together with other European societies and institutions!